Diagnostika přístrojem Supertronic EAV

CO JE SUPERTRONIC?

Supertronic je elektronický přístroj, který využívá principu
metody EAV (elektroakupunktura dleDr. Volla) a zjišťuje
pomocí měření přesně definovaných akupunkturních
bodů energetický stav akupunkturních drah, vnitřních
orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav
anatomicky či funkčně souvisejících tkání.
Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař,
který jako první sofistikovaně spojil poznatky
konvenční a nekonvenční medicíny. Metody lékařské
elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního
systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil
související vnitřní orgány a tkáně.
Hodnoty naměřené Supertronicem umožňují rozpoznat,
zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí
ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační
funkce nebo v degenerativní fázi.

CO JE ENERGETICKÁ
DIAGNOSTIKA A JAKÉ JSOU
JEJÍ MOŽNOSTI?

Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody
zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod
stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové
charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz
jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak
o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny.
Podrobné vědecké vysvětlení tohoto jevu je obtížné
a musíme je hledat na poli kvantové fyziky a biofyziky.
Patologické změny v oblasti fyzikální vždy předcházejí
změnám biochemickým a strukturálním, které jsme
zvyklí diagnostikovat moderní konvenční medicínou
(vyšetření tělních tekutin a zobrazovací metody).
Metoda EAV ale není určena (a ani to neumí) k získání
lékařské diagnózy či k jejímu ověřování. Umí zjistit
tendence organismu k patologiím a také pomoci
s prognózou nemoci při opakovaných měřeních. Zobrazuje
nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností
organismu.

PROČ TESTOVAT VHODNOST
PŘÍPRAVKŮ ENERGY
SUPERTRONICEM?

Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni
a seznamováni s účinky produktů, přesto se však
u klientů někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní
problémy. Je to proto, že jak teorie klasické
čínské medicíny a její aplikace v praxi, tak značná
individuálnost reaktivity lidského organismu vedou k ne
zcela úspěšným postupům a výběru produktů. Metodou
testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů
na testovaný přípravek. To pak ukáže, zda jeho aplikace
bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci
orgánu. Také si lze při kontrolním vyšetření ověřit, zda
došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.

JSOU KLASICKÁ
A NEKONVENČNÍ MEDICÍNA
V ROZPORU, NEBO SE
DOPLŇUJÍ?

Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují.
Různými úhly pohledu naopak rozšiřují možnosti jak
diagnostiky nemocí, tak i léčby. Jejich současné použití
je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje
s vyšší přesností zjistit příčinu patologie a také
navrhnout mu léčbu šitou přímo na míru.

KDY JE VYŠETŘENÍ
SUPERTRONICEM
NEJVÍCE PŘÍNOSNÉ?

Největší přínos této metody je v prevenci a také tam,
kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo
nezná prostředky k jejímu vyléčení.
V praxi se jedná o genetické zátěže (nejčastěji nádorová
onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.),
kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit
nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění(viz
epigenetika). Dále potom chronické nemoci, kde
účinnost klasické léčby často klesá, a naopak se zvyšuje
frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy,
nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika
a další). Velkým přínosem je vyšetření u alergiků, jak
na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle
přibývá – hlavně ve formě intolerance), a umožňuje
také testovat „snášenlivost“ klasických léků a jejich
kombinaci s přípravky Energy.
Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro
Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout
konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Cílem člověka v dnešní době ekonomického dostatku
by měla být nejen dlouhověkost, ale i kvalita života.
Každé chronické onemocnění ji snižuje, což vede mimo
jiné k závislosti na druhých. Vyšetření Supertronicem
umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření
upevňující zdraví.

Cena vyšetření?

400,- / sezení individuálně 30-60 min.

 

JAK SE PŘIPRAVIT
NA VYŠETŘENÍ?

Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky
vyčerpaný nebo ve stadiu akutního infekčního
onemocnění. Je třeba minimálně 2 hodiny před
vyšetřením nekouřit, nepít kofeinové ani energetické
nápoje a nejíst větší množství jídla (vydatná snídaně,
oběd, večeře). Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém.
V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné
léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od
poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.

JAKÉ JSOU LIMITY VYŠETŘENÍ
A KOHO NETESTOVAT?

Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce
malých dětí), patologické procesy na kůži v místě
měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotenství
(problémy s interpretací). Netestují se pacienti
s kardiostimulátory či jinými řídicími elektronickými
přístroji a pacienti s epileptickými záchvaty.

KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ
A JAK SE OBJEDNAT?

Objednat je možné po předchozí tel. dohodě
na tel. 731 173 340 / 602 199 220

Napište nám (slouží také jako poradna)

GDPR

Naše zkušené konzultantky Vám poradí při úlevě od zdravotních problémů, v žádném případě však nemůže nahradit návštěvu u lékaře. K určení přesné diagnózy je nutná osobní návštěva u specialisty. Úkolem poradny je navrhnout zájemcům jednu z možností posílení a povzbuzení organismu prostřednictvím přípravků Energy.

Navštivte nás v Příbrami

Energy Příbram

Opál Příbram