Obchodní podmínky

Provozovatel

Ivana Švandelíková
Zdabořská 595
Příbram V 26101
Tel. 731 173 340, 731 173 722
IČ:  71706895
DIČ: CZ6351010710

Kamenný obchod

Energy Příbram nám.
T.G.Masaryka 100
Příbram I 26101

Kamenný obchod

Biocentrum Opál
Čechovská 57
Příbram, 26101

Jak nakupovat:

 1. Zboží v E-shopu je řazeno do kategorií. Po rozkliknutí se zobrazí nabídka v dané kategorii. Vyberte zboží, jeho detailní popis se zobrazí při kliknutí na ikonu detail.
  Zvolte počet kusů.
  3. Pokud je váš nákup ukončen, zobrazí se vám ještě jednou rekapitulace objednávky.
  4. Věnujte zvláštní pozornost vyplnění fakturační a dodací adresy. Telefonické spojení na vás a e-mail jsou nutné – v případě, že nebude zboží skladem, budeme vás informovat. Po vyplnění údajů klikněte na ikonu pokračovat na výběr dodacích možností.
  5.  Zvolte typ převzetí a úhrady zboží. Překontrolujte správnost vámi zadaných údajů a klikněte na ikonu odeslat objednávku.
  6.  Následně vám bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky a tato bude zařazena do systému k vyřízení.   Zásilky po České republice :Zákazník platí při předání zboží cenu zboží + přepravné + dobírkové. Platí pro zásilky Českou poštou do 5 kg. Poštovné při objednávce do 3000,- Kč . . . 129,-Kč, nad 3.000Kč . . . zdarma . Platba předem na účet – dodání Českou poštou na adresu kupujícího. Kupující zboží platí předem na základě vystavení proforma faktury, která je doručena prostřednictvím e-mailu.Po připsání částky na účet prodávajícího, bude zboží odesláno ( dodání do 1 – 3 pracovních dnů po připsání na účet ).  Poštovné zdarma. Osobní odběr – zdarma – kupující je prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy vyzván k vyzvednutí zboží obchodě Energy Příbram nám. T.G.Masaryka 100 Příbram  nebo Biocentrum Opál poliklinika RAVAK Čechovská 57 Příbram VIII 26101
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. V přápadě, že kupující má členství v klubu Energy má nárok na 25% slevu na všechny produkty Energy. Číslo, které jste obdrželi na klubové kartičce je nutné uvést při vyplňování kontaktních údajů do poznámky!!!

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.energy-pribram.cz
  2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.energypribram.cz kupující dává prodávajícímu souhlas
  ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka  

 1. Kupující má právo podle §1829 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Toto zboží může vrátit s podmínkou nepoškození, bez známek užívání, v původním obalu. Po obdržení zboží je zákazníkovi vrácena cena
  za zboží. Nevrací se náklady na přepravu a balení.
  2. V případě nevyzvednutí objednané zásilky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží – souhlasem s obchodními podmínkami zákazník souhlasí s tímto ujednáním.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

1.zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je ihned informován)
2.  v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)
3.  v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  4. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může kupující kdykoli odvolat.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.energypribram.cz a právním řádem platným v ČR.
  Reklamační řád internetového obchodu www.energy-pribram.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.   Závěrečná ustanovení   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci zboží

 1. Napište průvodní dopis, do kterého uveďte popis závady na zboží, dále číslo objednávky (popř. přiložte kopii faktury), vaše jméno a tel. číslo.
 2. Zboží zašlete, spolu s průvodním dopisem na adresu provozovny internetového obchodu :
  Energy Příbram nám. T.G.Masaryka 100, 26101
 3. Po přijetí reklamovaného zboží posoudíme jeho stav. Pokud bude reklamace akceptována, zašleme vám nové zboží, popřípadě vrátíme peníze, pokud již zboží nebude v naší nabídce.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Pokud je to možné, řešíme reklamace ihned.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close